www.ksk.si / Izobraževanje / Jezikovni tečaji
Bližnjice

Nadaljevalni tečaj nemščine

Kaj:
- 60-urni začetni tečaj nemščine, s pričetkom 23.10. od 19.00 do 20.30

Kje:
- Gimnazija Kranj (Koroška cesta 13)

O tečaju:
Tečaj je namenjen začetnikom, ki nimajo predznanja, si pa želijo razvijati različne jezikovne zmožnosti (govorjenje, branje, slušno razumevanje, pisno sporočanje) v okviru situacij in tem iz vsakdanjega življenja. Tečajniki se bodo seznanili z osnovami pravopisa, izgovarjave in slovnice, si bogatili besedišče ter spoznavali osnovne sporočanjske vzorce. Po opravljenem tečaju bodo tečajniki pridobili dovolj znanja za enostavno komunikacijo z nemško govorečimi osebami.

Predvideni vsebinski sklopi: predstavitev oseb, poklici, števila, potek vsakdana, v restavraciji, v trgovini, raba slovarjev in internetnih gradiv, teme po dogovoru s tečajniki.

O predavateljici:
Tina Markun obiskuje 1. letnik magistrskega študija nemščine in ruščine pedagoške smeri na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Za nemški jezik in kulturo se je navdušila že ob koncu osnovne šole, učenje nadaljevala na Gimnaziji Kranj, kjer si je nemščino izbrala kot izbirni predmet na maturi. Tekom študija si je pridobila že nekaj izkušenj iz prevajanja in individualnega poučevanja, udeležila pa se je tudi študijske izmenjave Erasmus + v nemškem mestu Regensburg. Svoje znanje nemščine bi z veseljem delila naprej.

Cena tečaja:
- Člani KŠK: 120,00 €

- Ostali: 210,00 €

Učno gradivo je všteto v ceno.

Prijave:
- Info točka KŠK
- prijave do petka, 20. oktobra

Minimalno število prijavljenih na tečaj je 6. V primeru, da prijav ni dovolj, se tečaj ne izvede. Zgornja omejitev je 12 tečajnikov.

Dodatne informacije:
- jezikovni.tecaji@ksk.si