www.ksk.si / Izobraževanje / Jezikovni tečaji
Bližnjice

Začetni tečaj nemščine

Kaj:
- 60-urni začetni tečaj nemščine, s pričetkom 23.10. 2017
- tečaj bo potekal enkrat tedensko (2 uri), in sicer od 18.30 do 20.00

Kje:
- Gimnazija Kranj (Koroška cesta 13)

O tečaju:
Tečaj je namenjen začetnikom, ki nimajo predznanja, si pa želijo razvijati različne jezikovne zmožnosti (govorjenje, branje, slušno razumevanje, pisno sporočanje) v okviru situacij in tem iz vsakdanjega življenja. Tečajniki se bodo seznanili z osnovami pravopisa, izgovarjave in slovnice, si bogatili besedišče ter spoznavali osnovne sporočanjske vzorce. Po opravljenem tečaju bodo tečajniki pridobili dovolj znanja za enostavno komunikacijo z nemško govorečimi osebami.

Predvideni vsebinski sklopi: predstavitev oseb, poklici, števila, potek vsakdana, v restavraciji, v trgovini, raba slovarjev in internetnih gradiv, teme po dogovoru s tečajniki.

O predavateljici:

Anja Tišler je sicer študentka arhitekture na univerzi v Ljubljani. Svoje znanje nemščine je pridobivala in izpopolnjevala na Goethe Institutu v Ljubljani ter med bivanjem in v Nemčiji, kjer se je zaljubila v jezik in kulturo, to ljubezen pa z največjim veseljem širi vsem, ki želijo prisluhniti in se česa naučiti. 
Ker ni ''vaša tipična predavateljica'' bo vzdušje zelo sproščeno, interaktvno in naravnano potrebam in željam tečajnikov.

 

Cena tečaja:
- Člani KŠK: 120,00 €

- Ostali: 210,00 €

Učno gradivo je všteto v ceno. 

Prijave:
- Info točka KŠK
- prijave do petka, 20. 10. 2017

Minimalno število prijavljenih na tečaj je 6. V primeru, da prijav ni dovolj, se tečaj ne izvede. Zgornja omejitev je 12 tečajnikov. 

Dodatne informacije:
- jezikovni.tecaji@ksk.si