www.ksk.si / Izobraževanje / Jezikovni tečaji
Bližnjice

Začetni tečaj španščine


Kaj:

- 60-urni začetni tečaj španščine, s pričetkom 25. 10. 2017
- tečaj bo potekal enkrat tedensko (3 ure), in sicer ob sredah, od 18.00 do 20.30. 

Kje:
- Gimnazija Kranj (Koroška cesta 13)

O tečaju:

Tečaj je namenjen začetnikom, ki bi se želeli naučiti jezika in nimajo predznanja, si pa želijo razvijati različne jezikovne zmožnosti (govorjenje, branje, slušno razumevanje, pisno sporočanje) v okviru situacij in tem iz vsakdanjega življenja.

Tečajniki se bodo seznanili s špansko pisavo, izgovorjavo in osnovami pravopisa, si bogatili besedišče (teme bodo določene tudi po dogovoru s skupino), spoznavali osnovne govorne vzorce, prav tako pa bo nekaj ur namenjenih tudi slovnici. Seznanili se bodo s sedanjim, prihodnjim in preteklim časom. Po opravljenem tečaju bodo tečajniki pridobili dovolj znanja za enostavno komunikacijo s špansko govorečimi osebami.


O predavateljici:

Brina Leber je študentka hispanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Z jezikom se je srečala že na Gimnaziji Kranj, kjer je bila španščine njen izbirni predmet, iz nje je tudi maturirala. Med študijem je opravila mednarodno špansko diplomo, obiskala veliko mednarodnih seminarjev, poučevala na različnih jezikovnih šolah in svoje znanje izpopolnjevala na delavnicah v Španiji. Preizkusila se je tudi v prevajanju najrazličnejših tekstov. 

 

Cena tečaja:
- Člani KŠK: 120,00 €
- Ostali: 210,00 €

Učno gradivo je všteto v ceno. 

Prijave:
- Info točka KŠK
- prijave do ponedeljka, 23. 10. 2017

Minimalno število prijavljenih na tečaj je 6. V primeru, da prijav ni dovolj, se tečaj ne izvede. Zgornja omejitev je 12 tečajnikov.

Dodatne informacije:
- jezikovni.tecaji@ksk.si