O klubu

Opis

Klub študentov Kranj (KŠK) je bil ustanovljen leta 1990, član Zveze ŠKIS pa je od leta 1994. KŠK je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje študentov in dijakov z namenom povezovanja, izobraževanja, dvigovanja kulturne ravni in nudenja ugodnosti svojim članom – trenutno člani na Info točki Kluba študentov Kranj lahko izbirajo med velikim naborom različnih ugodnosti.

Študentsko dogajanje v klubski organizaciji sloni na štirih stebrih: resor za izobraževanje pripravlja poučne delavnice, tečaje, predavanja ter izlete in ekskurzije v neznano; resor za kulturo skrbi za ustvarjalne delavnice, zabavo in sprostitvene večere ob kulturnih dogodkih; resor za socialo in zdravstvo pomaga mladim mamicam in osvešča o boleznih; resor za šport pa z adrenalinskimi aktivnostmi, rekreacijo in turnirji vzpodbuja zdrav duh v zdravem telesu.

Klubsko in širše dogajanje na Gorenjskem beleži klubska fotografska sekcija, ki fotografije in video posnetke objavlja na ažuriranem portalu foto.ksk.si, poleg tega pa  KŠK svojim članom omogoča večjo število možnih rekreacij. Med klubskimi dogodki je najodmevnejši festival Teden mladih, veliko pozornosti pa pritegnejo tudi neformalni informativni dan Študenti dijakom, mladim staršem prijazne Mlade mamice in sobotni Glasbeni tematski večeri. Klub študentov Kranj je med drugim tudi prvi študentski klub v Sloveniji pričel z akcijo ozaveščanja o nevarnostih klopnega meningoencefalitisa in delnim subvencioniranjem cepljenj. KŠK izdaja tudi klubsko glasilo Zapik, brezplačnik, ki ga gorenjski dijaki in študentje najdejo na srednjih šolah, fakulteti, v lokalu ali celo svojem nabiralniku.

Predsednikovanje je zaupano Andreju Rusu, predstavništvo za odnose z javnostmi Ani Jenko, finančno poslovanje kluba Domnu Balantiču, vodja resorja za izobraževanje je Jan Vidmar, vodja resorja za kulturo Rok Artiček, vodja resorja za socialo in zdravstvo Neža Bajželj, vodja resorja za šport pa Alen Kočar. Poleg Upravnega odbora ima klub tudi tričlansko Nadzorno komisijo, tričlansko Disciplinsko komisijo ter petčlanski Dijaški odbor.