www.ksk.si / O Klubu / Razpisi
Bližnjice

Razpis kandidacijskega postopka v organe KŠK

Na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji UO KŠK 26. decembra 2017, in v skladu z akti Kluba študentov Kranj UO KŠK razpisuje kandidacijski postopek za:

· člana Upravnega odbora Kluba študentov Kranj.

Kandidat za člana Upravnega odbora Kluba študentov Kranj mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

· vodja resorja Izobraževanje.

Kandidacijski postopek prične teči v sredo, 27. 12. 2017, in traja štirinajst (14) dni. V tem času morajo vsi kandidati podati pisno kandidaturo na sedež Kluba študentov Kranj oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba študentov Kranj najkasneje do vključno torka, 9. 1. 2018.

Kandidatura mora vsebovati:

·       ime in priimek kandidata;

·       naslov stalnega prebivališča;

·       datum in kraj rojstva kandidata;

·       številko kandidatove klubske izkaznice;

·       leto včlanitve v Klub študentov Kranj;

·       kratko biografijo;

·       opis aktivnosti v Klubu študentov Kranj, ki se dokazuje s priporočilom člana UO ali podpisi 30 rednih članov Kluba študentov Kranj ter dokazilom, da je kandidat že izpeljal vsaj en (1) projekt na Klubu študentov Kranj;

·       lastnoročni podpis.