www.ksk.si / O Klubu / Razpisi
Bližnjice

Razpis kandidacijskega postopka v organe KŠK: Dijaški odbor

UO KŠK na podlagi sklepa 2016-25/05 in v skladu z akti Kluba študentov Kranj razpisuje kandidacijski postopek za:
- predsednika Dijaškega odbora;
- štiri člane Dijaškega odbora

Kandidatura mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata;
- naslov stalnega prebivališča;
- datum in kraj rojstva kandidata;
- številko kandidatove klubske izkaznice;
- leto včlanitve v Klub;
- kratko biografijo;
- lastnoročni podpis.

Kandidature morajo biti vložene do vključno ponedeljka, 18. 9. 2017. V tem času morajo vsi kandidati pisno kandidaturo priporočeno poslati na naslov Kluba (Slovenski trg 5, 4000 Kranj) ali jo osebno dostaviti.