www.ksk.si / O Klubu / Razpisi
Bližnjice

Sklic volitev za svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS

Upravni odbor Kluba študentov Kranj v skladu s 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS sklicuje volitve za svetnika Sveta Zveze ŠKIS, ki bodo potekale v petek, 1. 12. 2017, ob 18:30 v prostorih Kluba študentov Kranj, Slovenski trg 5, 4000 Kranj.

UO KŠK razpisuje volilni postopek za:

 • svetnika Sveta Zveze ŠKIS;
 • svetnika Sveta ŠOLS.

Kandidat za svetnika mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

 • svetnik Sveta Zveze ŠKIS;
 • svetnika Sveta ŠOLS.

Volilni postopek prične teči v petek, 3. 11. 2017, in traja devetindvajset (29) dni. V tem času morajo vsi kandidati kandidaturo priporočeno poslati na naslov Kluba študentov Kranj najkasneje do vključno petka, 17. 11. 2017.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata;
 • naslov stalnega prebivališča;
 • datum in kraj rojstva kandidata;
 • telefonsko številko;
 • letnik in smer študija;
 • številko kandidatove članske izkaznice;
 • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka;
 • lastoročni podpis kandidata.