Bližnjice

Razpis Mlade mamice 2017/2018

Pogoji za prijavo na razpis:


- Na razpis se lahko prijavijo vsi dijaki, dijakinje ter študenti, študentke starši (s statusom in nezaposleni) ali noseče dijakinje in študentke, ki izpolnjujejo pogoje članstva za študijsko leto 2017/18 in so člani Kluba študentov Kranj;

- morajo biti redni člani Kluba študentov Kranj (stalno prebivališče v občini: Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor ali Jezersko).

Prijava naj vsebuje:


- izpolnjeno prijavnico na razpis Mlade mamice, ki jo kandidat/-ka najde na internetni strani Kluba študentov Kranj;
- kopijo izpiska iz otrokove rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti - zdravniško potrdilo, izdano od ginekologa, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda);

- redni študentje morajo priložiti izjavo, da niso zaposleni oz. iskalci zaposlitve, ki jo pridobijo na Zavodu za zaposlovanje;
- izredni študentje morajo priložiti izpis iz osebnih zavarovanj, ki ga pridobijo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) (Po sklepu št. 2008-40/5 UO KŠK se bodo uporabljala določila 21. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane.).

Prijava je možna na Info točki KŠK (delovni čas) ali preko maila mlade.mamice@ksk.si najkasneje do vključno torka, 28. novembra 2017.


Prijavite lahko otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2007 dalje.

V postopku za podelitev vrednostnih bonov in praktičnih daril bo Klub študentov Kranj obravnaval prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na gornji e-mail naslov do roka, določenega s tem razpisom.

Če bo kandidat na razpis prijavil več kot enega otroka, bo prvemu prijavljenemu otroku pripadal en vrednostni bon, drugemu prijavljenemu 50 % vrednosti bona in vsakemu naslednjemu 25 % vrednosti bona. Praktična darila bodo za vse enaka.

Nepravočasnih in nepravilnih prijav nadzorna komisija za pregled prispelih prijav ne bo obravnavala. Kandidata, čigar prijava bo nepopolna, se bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvalo k dopolnitvi prijave. Prijavo, ki je kandidat ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, se bo s sklepom zavrglo.


Kranj, 17.10.2017

Informacije na: mlade.mamice@ksk.si