Mednarodno

Pripravljalni sestanek Erasmus+ projekta »Let’s GROW«

 

Med 19. in 22. julijem je na Klubu študentov Kranj potekal pripravljalni sestanek v sklopu programa Erasmus+.

Vikend smo posvetili pripravam na mednarodno mladinsko izmenjavo »Let’s GROW«, ki bo septembra potekala v Kranju. Skupaj s predstavniki partnerskih organizacij z Danske, Malte, Španije in Velike Britanije smo oblikovali končni načrt projekta, ki bo mladim omogočil medkulturno izkušnjo in izmenjavo znanja. Projekt se nanaša na prehrano in aktivnosti s pozitivnim vplivom na telesno in duševno zdravje.

Sodelujoče organizacije:

Advance planning visit of the Erasmus+ project “Let’s GROW”

Between 19 and 22 July Student association Kranj held preparatory meeting within the project co-funded by Erasmus + programme.

Weekend was dedicated to preparations for an international Erasmus+ youth exchange »Let’s GROW« that will take place this September in Kranj. Together with the representatives of partner organisations from Denmark, Malta, Spain and Great Britain, we made a final plan of the project that will present young people with the opportunity for an intercultural experience and knowledge sharing. The project focuses on nutrition and activities with a positive impact on physical and mental wellbeing.

Organisations involved:

Projekt je sofinanciran iz programa Evropske unije Erasmus+.