Info točka

Kandidacijski postopek za dijaški odbor

Upravni odbor KŠK razpisuje kandidacijski postopek za dijaški odbor (predsednik DO, član DO, član DO, član DO, član DO), ki prične teči 15. 11. 2022, in traja štirinajst (14) dni. Vsi kandidati morajo kandidaturo priporočeno poslati na naslov Kluba študentov Kranj najkasneje do vključno torka, 29. 11. 2022.   

Kandidatura mora vsebovati:  (Predsednik DO) 

Kandidatura mora vsebovati: 

• funkcija za katero kandidat kandidira; 

• ime in priimek kandidata; 

• naslov stalnega prebivališča; 

• datum in kraj rojstva kandidata; 

• številko kandidatove klubske izkaznice; 

• leto včlanitve v Klub;  

• kratko biografijo; 

• lastnoročni podpis. 

 

Obvezna priloga h kandidaturi: 

• opis aktivnosti v Klubu, ki se dokazuje s priporočilom člana UO ali 

• podpisi 30 rednih članov Kluba ter dokazilom, da je kandidat že izpeljal vsaj en (1) projekt na Klubu; 

  

Kandidatura mora vsebovati:  (Člani DO) 

Kandidatura mora vsebovati: 

• funkcija za katero kandidat kandidira; 

• ime in priimek kandidata; 

• naslov stalnega prebivališča; 

• datum in kraj rojstva kandidata; 

• številko kandidatove klubske izkaznice; 

• leto včlanitve v Klub;  

• kratko biografijo; 

• lastnoročni podpis.