Mednarodno

Mednarodna mladinska izmenjava programa Erasmus+ “Let’s G.R.O.W.” – Kranj, 2019

Scroll for English version.

Septembra smo na Klubu študentov Kranj gostili mednarodno mladinsko izmenjavo »Let’s G.R.O.W.« Projekt je združeval sodelovanje petih držav: Slovenije, Danske, Malte, Španije in Velike Britanije. Izmenjava se je odvijala med 13. in 21. septembrom 2019 v vasi Kovk in v Kranju, udeležilo pa se je je 34 mladih med 18. in 28. letom.

Angleška kratica v naslovu izmenjave zajema glavne teme, in sicer vrtnarjenje, refleksijo, aktivnosti v naravi in dobro počutje. Osredotočali smo se predvsem na pozitiven vpliv narave, športa, meditacije, zdrave prehrane in ročnih spretnosti na telesno in duševno zdravje. Med načrtovanjem in izvedbo aktivnosti so se udeleženci med seboj povezali in v tednu dni izvedli pester program, o katerem si lahko več prebereš tukaj.

Mladinska izmenjava je bila, s strani slovenske nacionalne agencije MOVIT, prepoznan kot PRIMER DOBRE PRAKSE in IZPOSTAVLJEN PROJEKT MED MLADINSKIMI IZMENJAVAMI V SLOVENIJI, ki so bile zaključene (oddaja zaključnega poročila) v letu 2019.

Sodelujoče organizacije:

International Erasmus+ Youth Exchange “Let’s G.R.O.W.”

In September, Klub študentov Kranj hosted an international youth exchange “Let’s G.R.O.W. (Gardening, Reflection, Outdoors, Wellbeing).” The project was a collaboration of 5 countries: Slovenia, Denmark, Malta, Spain and United Kingdom. The exchange took place between 13th and 21st September 2019 in the village of Kovk and in Kranj, and included 34 young people, aged 18-28.

The main theme of the project was the influence of nature, sports, meditation, healthy nutrition and crafts on mental and physical health. The participants bonded over planning and the execution of the activities. They created a diverse programme that you can check out here.

Youth Exchange was recognised, by the Slovene national agency MOVIT, as GOOD PRACTICE EXAMPLE.

Involved organisations:

Tekom projekta smo ob izvajanju različnih aktivnosti razvijali svoje kompetence. Nekaj utrinkov s projekta:

DELAVNICE JOGE, MEDITACIJE IN DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Jutra na Kovku so bila posvečena aktivnostim na prostem. Obdani z naravo smo se preizkusili tako v jogi kot v malo bolj akrobatski akrojogi, poseben čas na urniku pa smo namenili meditaciji in pogovoru o duševnem zdravju. V skupni prostor smo obesili plakat “OK je ne biti OK”, kjer je vsak posameznik lahko tekom tedna anonimno delil svoje izkušnje ali pisal nasvete k zgodbam ostalih. Dan pred odhodom iz mirnega smo se odpravili na pohod na bližnji Sinji vrh. Med udeleženci smo imeli tudi tabornike, ki so nam pripravili izvrsten večer ob ognju, na katerem smo pripravljali različne jedi.

V okviru izmenjave je bila s strani udeležencev ustvarjena knjižica, kjer so zbrani nasveti o dejavnostih, ki vodjio k boljšemu počutju posameznika – The Little Booklet of Wellbeing.

During the week, we were working on developing our competences through various activities. Here are some of the highlights:

YOGA, MEDITATION AND MENTAL HEALTH AWARENESS WORKSHOPS

Mornings on Kovk were dedicated to outdoor activities. Surrounded by nature, we tried our skills in yoga and a little more acrobatic acroyoga. A special time on the schedule was reserved for meditation and talking about mental health. In our common room, we also hang up a poster, titled “It’s okay not to be okay.” Throughout the week, participants were encouraged to anonymously share their experience or write their advice to the stories of others. A day before leaving this peaceful retreat, we hiked to the nearby hill Sinji vrh. We had some scouts among the group who made a wonderful campfire, on which we prepared different kinds of food.

During the Exchange participants created a Booklet with tips that lead to better health and wellbeing – The Little Booklet of Wellbeing.

PREHRANSKI MITI, (S)POZNAJ RASTLINE, LEPOTNI NASVETI, DELI SVOJE ZNANJE, LOV NA ZAKLAD, LESARSKA DELAVNICA

Čez teden smo na Kovku razbijali različne mite o prehrani, spoznavali lokalne rastline in njihovo uporabnost ter delili svoje znanje na delavnicah lindy hopa in navijaštva. V Kranju smo se lotili lova na zaklad in med raziskovanjem po mestnem jedru izpolnjevali različne naloge. Ena naših najljubših aktivnosti med izmenjavo je bilo zagotovo preizkušanje ročnih spretnosti v lesarski delavnici pod vodstvom joststojko_woodworks.

NUTRITION MYTHS, KNOW YOUR PLANTS, BEAUTY TIPS, SHARE YOUR KNOWLEDGE, TREASURE HUNT, WOODWORKING

During the week on Kovk, we busted different nutrition myths, learnt about the local plants and their usefulness, and shared our knowledge through workshops like lindy hop and cheerleading. In Kranj, we went on a treasure hunt and completed different task while exploring the city centre. One of our favourite activities during the exchange was creating a cutting board at a woodworking workshop, led by joststojko_woodworks.

IMPRO DELAVNICA

Med udeleženci izmenjave so bili tudi posamezniki, ki se ukvarjajo z improvizacijo. V Kranju so pripravili impro delavnico, na kateri so tudi ostali odkrili in razvijali svoje talente improviziranega nastopanja.

IMPROV WORKSHOP

Among the participants, we also had some individuals that do improvisation. In Kranj, they prepared an improv workshop, where other participants could discover and develop their talent of improvised performing.

ŠTUDENTSKA ODDAJA NA RADIJU KRANJ IN ČLANEK V REVIJA ZAPIK

Nekaj posameznikov se je tekom projekta preizkusilo ob radijskem mikrofonu Radija Kranj, kjer so v mednarodni zasedbi v živo predstavili nekaj vtisov iz projekta. Oddaji lahko prisluhneš tukaj.

Nekaj več o projektu in vtisih udeležencev pa si lahko prebereš v Reviji ZAPIK na strani 18 in 19.

STUDENT RADIO SHOW ON RADIO KRANJ AND ARTICLE IN ZAPIK MAGAZINE

Some of the participants went on air on local Radio Kranj, where they talked about their experience during the exchange. You can listen to the show on this link.

You can read some more information about the project and impressions of the participants in Zapik magazine, on the pages 18 and 19.

VEČER OB OGNJU S CARMEN MANET 

19. septembra smo organizirali javni večer ob ognju s pevskim zborom Carmen Manet. Posebej za dogodek je nastala tudi pesmarica, katero smo razdelili tudi med številne obiskovalce. Skupaj smo pekli sladke penice in prepevali do poznih večernih ur.

CAMPFIRE NIGHT WITH CARMEN MANET

On the 19th of September, we organised a public campfire evening with Carmen Manet choir. For the event, we created a songbook that was distributed among the many visitors. Together, we roasted marshmallows and sang until late into the evening.

PODELITEV POTRDIL YOUTHPASS

Na koncu izmenjave je vsak izmed udeležencev prejel potrdilo Youthpass, evropsko orodje za prepoznavanje neformalnih učnih izkušenj, pridobljenih v okviru mladinskega dela in izobraževanja.

YOUTHPASS CEREMONY

At the end of the exchange, each participant got a Youthpass certificate, which is an European recognition tool for non-formal learning in youth projects.

Kljub temu, da smo prišli z vseh koncev Evrope, smo presegli naše razlike in zrasli v skupino, ki je gradila na skupnih vrednotah. Skupaj smo ustvarili edinstveno in dragoceno izkušnjo. Domov se vračamo z novim znanjem in sposobnostmi, ki jih bomo uporabili v nadaljnjih projektih za nove pozitivne učinke v naših lokalnih skupnostih.

Despite coming from all corners of Europe, we have overcome our differences and cultivated a community that learnt to build upon shared values. Together, we created a unique and valuable experience. We’re going home with new knowledge and skills that we will use in future projects to make a positive impact in our local communities.

Projekt je sofinanciran iz programa Evropske unije Erasmus+:Mladi v akciji.

Te zanima več – kaj je mladinska izmenjava, komu je sodelovanje namenjeno in kaj imaš ti kot posameznik od tega, da sodeluješ pri Erasmus+:MvA projektih? Na tej povezavi najdeš marsikateri odgovor, vedno pa nam lahko tudi pišeš na mednarodni@ksk.si.

The project was co-financed by the EU programme Erasmus+: Youth in Action.

Would you like to learn more – what is a youth exchange, who is it for and what are the benefits of taking part in Erasmus+:MvA projects? You can consult this page or write us at mednarodni@ksk.si.

#erasmusplus #movit #mednarodno #letsgrow

 

Gradiva / Materials:

Logotip Let’s G.R.O.W.

Logotip Erasmus+

Logotip Movit

The Little Booklet of Wellbeing

The Little Booklet of Wellbeing (print version)

Pesmarica “Večer ob ognju s Carmen manet”

Youthpass – Key Competences booklet