Info točka

Razpis kandidacijskega postopka za organe kluba

Upravni odbor KŠK razpisuje kandidacijski postopek za organe kluba (vodja resorja Šport, vodja resorja Kultura, vodja resorja, vodja Sociale, Izobraževanje in dva člana nadzorne komisije). Vsi kandidati morajo kandidaturo priporočeno poslati na naslov Kluba študentov Kranj najkasneje do vključno torka, 29. 11. 2022.   Kandidatura mora vsebovati:

• funkcija za katero kandidat kandidira;

• ime in priimek kandidata;

• naslov stalnega prebivališča;

• datum in kraj rojstva kandidata;

• številko kandidatove klubske izkaznice;

• leto včlanitve v Klub;

• kratko biografijo;

• lastnoročni podpis.

Obvezna priloga h kandidaturi:

• opis aktivnosti v Klubu, ki se dokazuje s priporočilom člana UO ali

• podpisi 30 rednih članov Kluba ter dokazilom, da je kandidat že izpeljal vsaj en (1) projekt na Klubu