Info točka

Tečaj za voditelja čolna (+ izpit + pripomočki)

Cena

140 EUR

Prijave

Na KŠK info točki

Tečaj za voditelja čolna poteka v skupinah od 10 do 20 tečajnikov. Poteka v obliki predavanj in praktičnih vaj (naloge iz navigacije, mornarski vozli, …).
Tečaj je organiziran v sklopu 2 ali 3 predavanj v skupni dolžini 10 šolskih ur. Predavanja so običajno v popoldanskih urah z začetkom ob 17.00h. Tečaj obsega naslednje teme, predpisane s strani Uprave za pomorstvo:
• osnove navigacije,
• osnove motoroznanstva,
• mednarodna pravila o izogibanju trčenja na morju,
• osnove meteorologije,
• mornarska dela in veščine,
• pomorski predpisi.
MOŽNI TERMINI: