O klubu

Dijaški zbor Kluba študentov Kranj

UO KŠK v skladu z akti Kluba študentov Kranj razpisuje Dijaški Zbor Kluba študentov Kranj v petek, 23. 11. 2018, ob 18. 00 na Gimnaziji Kranj.

Predlagani dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Izvolitev Delovnega predsedstva
  3. Potrditev zapisnika prejšnje redne seje Dijaškega zbora
  4. Poročilo o delu v preteklem letu
  5. Volitve
  6. Smernice dela Dijaškega odbora Kluba študentov Kranj
  7. Razno

Rok za prijavo je do torka, 20. 11. 2018, do 23. 59, preko elektronske pošte na naslov skupscina@ksk.si ali osebno na Info točki Kluba študentov Kranj.