O klubu

Dnevni red za redno letno skupščino KŠK 2021

Alen Kočar je za Redno letno skupščino Kluba študentov Kranj 2021 predlagal naslednji dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda,
  2. Izvolitev delovnega predsedstva in volilne komisije,
  3. Potrditev zapisnika redne letne Skupščine 2020,
  4. Poročilo organov Kluba študentov Kranj o delu v preteklem letu,
  5. Spremembe aktov,
  6. Volitve v organe KŠK in Svetnika ŠKIS in ŠOLS,
  7. Razno.

Sklep 2021-34/04: UO KŠK potrjuje dnevni red Redne letne skupščine Kluba študentov Kranj 2021.

Predlagatelj sklepa: Alen Kočar

za: 4 proti: / vzdržani: /