O klubu

Kandidati za upravni odbor in nadzorno komisijo KŠK

Nadzorna komisija (v nadaljevanju NK) je pregledala prispele kandidature za člane UO Kluba študentov Kranj.

 

NK ugotavlja, da je za mesto vodje resorja Šport Kluba študentov Kranj prispela ena (1) kandidatura:

  • Matej Corn, rojen 13. 6. 1997 v Kranju, članska številka 43720. Kandidatura je popolna.

NK ugotavlja, da je za mesto vodje resorja Sociala in zdravstvo Kluba študentov Kranj prispela ena (1) kandidatura:

  • Hana Šuligoj, rojena 25. 4. 2002 v Kranju, članska številka 46674. Kandidatura je popolna.

NK ugotavlja, da je za mesto vodje resorja Kultura Kluba študentov Kranj prispela ena (1) kandidatura:

  • Lea Drejta, rojena 15. 7. 2000 v Kranju, članska številka 45155. Kandidatura je popolna.

NK ugotavlja, da je za mesto vodje resorja lzobraževanje Kluba študentov Kranj prispela ena (1) kandidatura:

  • Katja Konc, rojena 17. 10.1999 v Kranju, članska številka 44984. Kandidatura je popolna.

NK ugotavlja, da je za mesto blagajnika Kluba študentov Kranj prispela ena (1) kandidatura:

  • Filip Bergelj, rojen 22. 10. 1997 v Kranju, članska številka 44101. Kandidatura je popolna.

NK ugotavlja, da je za mesto vodje resorja Odnosi zjavnostmi Kluba študentov Kranj prispela ena (1) kandidatura:

  • Neja Hajdinjak, rojena 20. 6. 2000 v Kranju, članska številka 47206. Kandidatura je popolna.

NK ugotavlja, da je za mesto predsednika Kluba študentov Kranj prispela ena (1) kandidatura:

  • Alen Kočar, rojen 17.  5. 1996 v Celju, članska številka 42888. Kandidatura je popoIna.

 

NKje pregledala prispele kandidature za člana NK Kluba študentov Kranj. NK ugotavlja, da so za mesto člana NK Kluba študentov Kranj prispele tri (3) kandidature:

  • Jure Bajt, rojen 18. 4. 1997 v Kranju, članska številka 44359. Kandidatura je popolna.
  • Matej Logar, rojen 18. 12. 1998 v Ljubljani, članska številka 44944. Kandidatura je popolna.
  • Jan Vidmar, rojen 27. 3. 1996 v Kranju, članska številka 42887. Kandidatura je popolna.