Info točka

letna Skupščina Kluba študentov Kranj

Sklep 2020-07kor/02: Upravni odbor KŠK v skladu s 26. členom statuta Kluba študentov Kranj sklicuje Redno letno Skupščino Kluba študentov Kranj, ki bo potekala v soboto 3. 10. 2020, ob 10.30 v prostorih Mestne občine Kranj , Slovenski trg 1, Kranj.