Mednarodno

Mednarodna mladinska izmenjava programa Erasmus+ “Move Towards Inclusion” – Francija, 2019

English version can be found below

Konec meseca oktobra se je v Franciji odvijala mladinska izmenjava programa Erasmus+ na temo Move Towards Inclusion, kjer so aktivnosti vključevale medkulturno povezovanje mladih preko plesa in športa. Med štiridesetimi udeleženci je bilo tudi osem članov Kluba študentov Kranj.Slovenska skupina se je na pot do Francije odpravila s kombijem in tako smo lahko na poti do kraja Beaoumont, ki leži na severozahodu Francije napravili še nekaj postankov. Ogledali smo si  Wörthersee stadion v Celovcu, ki je bil tedaj še vedno posejan s 300 drevesi iz vse Evrope, pravljični grad Neuschwanstein na Bavarskem in mesto Stuttgart. Naslednji dan smo se odpeljali proti Luxemburgu, po nekaj panoramskih vožnjah smo našli zastonj parkirišče in  se sprehodili po živahnih tlakovanih ulicah. V poznih večernih urah smo našli našo nastanitev, dom Carrefour des Jeunes, kjer smo bivali naslednjih osem dni.

Poleg raznolikih delavnic smo imeli veliko prostega časa, ki smo ga izkoristili za druženje in spoznavanje tujih udeležencev in navad gostiteljske države. Na sprehodu po vasi smo našli avtomat za nakup baget, otroško igrišče z zanimivimi drevesi in veliko prostora za igranje balinčkov. Skupaj smo preživeli nepozabne dni, ki se jih bomo vsi udeleženci še dolgo spominjali.Gostiteljska organizacija Club pour l’UNESCO Jean LAURAIN- Metz je pripravila projekt, ki je združeval sodelovanje petih držav: Francije, Litve, Poljske, Romunije in Slovenije. Projekt je potekal v kraju Beaumont, med 26. oktobrom in 3. novembrom 2019.

Za podrobnejše informacije o programu in ciljih projekta klikni tukajNekaj udeležencev projekta se je v sredo, 20. novembra odpravilo na Radio Kranj, kjer so v sklopu Radijske oddaje Kluba študentov Kranj poslušalcem predstavili, kaj mladinske izmejave sploh so, kaj so tekom tedna počeli in kaj vse so prinesli seboj domov. Oddaji lahko prisluhneš na povezavi.

Nekaj več o projektu in vtisih udeležencev pa si lahko prebereš v Reviji ZAPIK na strani 8 in 9.

 

Te zanima več – kaj je mobilnost mladih, komu je sodelovanje namenjeno in kaj imaš ti kot posameznik od tega da sodeluješ? Na tej povezavi najdeš marsikateri odgovor, vedno pa nam lahko pišeš na mednarodni@ksk.si.

Projekt je sofinanciran iz programa Erasmus+: Mladi v akciji.

International Erasmus+ Youth Exchange “Move towards Inclusion” – France, 2019

This October eight KŠK members attended an international Youth Exchange “Move towards Inclusion in France. Activities included intercultural inclusion of young people through dance and sport.

Slovenian group set off on the way to France with a van so we could make a few stops on the way to Beaoumont, which was our final location in the northwest of France. While driving we took a look at the Wörthersee stadium in Klagenfurt, which was then still planted with 300 trees from all over Europe, the fabulous Neuschwanstein castle in Bavaria in the city of Stuttgart. The next day we drove towards Luxembourg, after a few panoramic rides we found free the parking lot and walked through the busy paved streets. In the late evening, we were able to find our lodging home, the Carrefour des Jeunes house, where we spent the next eight days.

In addition to a variety of workshops, we had a lot of free time that we used to socialize and get to know foreign participants and host country habits. On a stroll through the village we found a vending machine for a baguettes, a children’s playground with interesting trees and plenty of space for playing balinčki. Together we spent unforgettable days that all of us will remember for a long time.

Hosting organisation Club pour l’UNESCO Jean LAURAIN- Metz prepared a project connecting the participation of 5 countries: France, Lithuania, Poland, Romania and Slovenia. Project took place from 26th of October to 3rd of November in a village called Beaumont.

For more information about the program and its goals click here.

 Do you want to know more about youth mobility, who can participate and what can you get from it? On this link you will find a lot of answers and you can always write to us on mednarodni@ksk.si.

Project is co-financed by the Erasmus+ program: Youth in action.