Sociala in zdravstvo

Mlade mamice

Razpis Mlade mamice 2019/2020

Pogoji za prijavo na razpis:

– Na razpis se lahko prijavijo vsi dijaki, dijakinje ter študenti, študentke starši (s statusom in nezaposleni) ali noseče dijakinje in študentke, ki izpolnjujejo pogoje članstva za študijsko leto 2019/20 in so člani Kluba študentov Kranj;

– morajo biti redni člani Kluba študentov Kranj (stalno prebivališče v občini: Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor ali Jezersko).

Prijava naj vsebuje:

– izpolnjeno prijavnico na razpis Mlade mamice, ki jo kandidat/-ka najde na internetni strani Kluba študentov Kranj;
– kopijo izpiska iz otrokove rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, izdano od ginekologa, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda);

– redni študentje/študentke morajo priložiti izjavo, da niso zaposleni oz. iskalci zaposlitve, ki jo pridobijo na Zavodu za zaposlovanje;
– izredni študentje morajo priložiti izpis iz osebnih zavarovanj, ki ga pridobijo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) (Po sklepu št. 2008-40/5 UO KŠK se bodo uporabljala določila 21. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane.).

Prijava je možna na Info točki KŠK (delovni čas) ali preko maila mlade.mamice@ksk.si najkasneje do vključno petka, 6. decembra 2019.

Prijavite lahko otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2012 dalje.

Nepravočasnih in nepravilnih prijav nadzorna komisija za pregled prispelih prijav ne bo obravnavala. Kandidata, čigar prijava bo nepopolna, se bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvalo k dopolnitvi prijave. Prijavo, ki je kandidat ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, se bo s sklepom zavrglo.

Kranj, 28.10.2019

Informacije na: mlade.mamice@ksk.si