Sociala in zdravstvo

Mlade mamice in očki 2020/21

Razpis Mlade mamice 2020/2021

Facebook | Instagram | Sporočilo uredniku

Pogoji za prijavo na razpis:

Na razpis se lahko prijavijo:

  • vsi dijaki/dijakinje, študenti/študentke starši (s statusom in nezaposleni), ki izpolnjujejo pogoje članstva za študijsko leto 2020/21 in so člani Kluba študentov Kranj,
  • noseče dijakinje in študentke, ki izpolnjujejo pogoje članstva za študijsko leto 2020/21 in so članice Kluba študentov Kranj
  • in mladi očki ali mamice/nosečnice brez statusa mlajše od 26 let iz UE Kranj.

Za vse velja, da morajo imeti stalno prebivališče v občini Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor ali Jezersko.

Prijava naj vsebuje:

– izpolnjeno prijavnico na razpis Mlade mamice, ki jo kandidat/-ka najde na internetni strani Kluba študentov Kranj;
– kopijo izpiska iz otrokove rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, izdano od ginekologa, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda);

– redni študentje/študentke morajo priložiti izjavo, da niso zaposleni oz. iskalci zaposlitve, ki jo pridobijo na Zavodu za zaposlovanje;
– izredni študentje morajo priložiti izpis iz osebnih zavarovanj, ki ga pridobijo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) (Po sklepu št. 2008-40/5 UO KŠK se bodo uporabljala določila 21. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane.).

Prijava je možna na Info točki KŠK (delovni čas) ali preko maila mlade.mamice@ksk.si do konca novembra.

Nepravočasnih in nepravilnih prijav nadzorna komisija za pregled prispelih prijav ne bo obravnavala. Kandidata, čigar prijava bo nepopolna, se bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvalo k dopolnitvi prijave. Prijavo, ki je kandidat ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, se bo s sklepom zavrglo.

Kranj, 29.10.2020

Informacije na: mlade.mamice@ksk.si