O klubu

Razpis kandidacijskega postopka za predsednika in člane dijaškega odbora

UO KŠK razpisuje kandidacijski postopek za:

  • predsednika Dijaškega odbora;
  • štiri člane Dijaškega odbora.

Kandidatura mora vsebovati:

  • ime in priimek kandidata;
  • naslov stalnega prebivališča;
  • datum in kraj rojstva kandidata;
  • številko kandidatove klubske izkaznice;
  • leto včlanitve v Klub;
  • kratko biografijo;
  • opis aktivnosti v Klubu, ki se dokazuje s priporočilom člana UO ali podpisi 30 rednih članov Kluba ter dokazilom, da je kandidate že izpeljal vsaj en (1) projekt na Klubu;
  • lastoročni podpis.

Kandidature morajo biti vložene do vključno četrtka, 25. 10. 2018. V tem času morajo vsi kandidati podati pisno kandidaturo na sedež Kluba ali jo priporočeno poslati na naslov Kluba (Slovenski trg 5, 4000 Kranj).