O klubu

Razpis kandidacijskega postopka za svetnika

UO KŠK razpisuje volilni postopek za:

 • svetnika Sveta Zveze ŠKIS;
 • svetnika Sveta ŠOLS;

Kandidat za svetnika mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

 • svetnik Sveta Zveze ŠKIS;
 • svetnika Sveta ŠOLS;

Volilni postopek prične teči v ponedeljek, 28. 5. 2018, in traja trinajst (13) dni. V tem času morajo vsi kandidati kandidaturo priporočeno poslati na naslov Kluba študentov Kranj najkasneje do vključno sobote, 9. 6. 2018.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata;
 • naslov stalnega prebivališča;
 • datum in kraj rojstva kandidata;
 • telefonsko številko;
 • letnik in smer študija;
 • potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu;
 • številko kandidatove članske izkaznice;
 • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka;
 • lastnoročni podpis kandidata.