O klubu

Razpis novih kandidacijskih postopkov

Sklep 2020-29/05: UO KŠK razpisuje kandidacijski postopek za:

· predsednika Dijaškega odbora

· štiri člane Dijaškega odbora.

Kandidatura mora vsebovati:

· ime in priimek kandidata;

· naslov stalnega prebivališča;

· datum in kraj rojstva kandidata;

· številko kandidatove klubske izkaznice;

· leto včlanitve v Klub študentov Kranj;

· kratko biografijo;

· lastnoročni podpis;

 

Kandidat za predsednika Dijaškega odbora mora h kandidaturi priložiti tudi:
· opis aktivnosti v Klubu, ki se dokazuje s priporočilom člana UO ali
· podpise 30 rednih članov Kluba ter dokazilo, da je kandidat že izpeljal vsaj en (1) projekt
na Klubu.

Kandidature morajo biti vložene do vključno srede, 21. 10. 2020. V tem času morajo vsi
kandidati podati pisno kandidaturo na sedež Kluba ali jo priporočeno poslati na naslov Kluba
(Slovenski trg 5, 4000 Kranj).