O klubu

Razpis novih kandidacijskih postopkov

Sklep 2020-07kor/01: UO KŠK razpisuje kandidacijski postopek za:

·        člana Upravnega odbora Kluba študentov Kranj – vodja resorja Šport;

·        dva (2) člana Nadzorne komisije Kluba študentov Kranj;

Kandidacijski postopek prične teči v sredo, 16. 9. 2020, in traja štirinajst (14) dni. V tem času morajo vsi kandidati podati pisno kandidaturo na sedež Kluba študentov Kranj oziroma jo priporočeno poslati na naslov Kluba študentov Kranj najkasneje do vključno srede, 30. 9. 2020.

 

Kandidatura mora poleg navedbe funkcije, na katero kandidat kandidira, vsebovati:

·        ime in priimek kandidata;

·        naslov stalnega prebivališča;

·        datum in kraj rojstva kandidata;

·        številko kandidatove klubske izkaznice;

·        leto včlanitve v Klub študentov Kranj;

·        kratko biografijo;

·        opis aktivnosti v Klubu študentov Kranj, ki se dokazuje s priporočilom člana UO ali podpisi 30 rednih članov Kluba študentov Kranj ter dokazilom, da je kandidat že izpeljal vsaj en (1) projekt na Klubu študentov Kranj;

·        lastoročni podpis.

 

Sklep 2020-07kor/03: UO KŠK razpisuje volilni postopek za:

·        svetnika Sveta Zveze ŠKIS;

·        svetnika Sveta ŠOLS;

Kandidat za svetnika mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

·        svetnik Sveta Zveze ŠKIS;

·        svetnika Sveta ŠOLS;

Volilni postopek prične teči v sredo, 16. 9. 2020, in traja štirinajst (14) dni. V tem času morajo vsi kandidati kandidaturo priporočeno poslati na naslov Kluba študentov Kranj najkasneje do vključno srede, 30. 9. 2020.

Kandidatura mora vsebovati:

·        ime in priimek kandidata;

·        naslov stalnega prebivališča;

·        datum in kraj rojstva kandidata;

·        telefonsko številko;

·        letnik in smer študija;

·        potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu;

·        številko kandidatove članske izkaznice;

·        podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka;

·        lastnoročni podpis kandidata.