O klubu

Razpis volilnih postopkov

Sklep 2020-38/10: UO KŠK razpisuje volilni postopek za:
·        svetnika Sveta Zveze ŠKIS;
·        svetnika Sveta ŠOLS;

Kandidat za svetnika mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:
·        svetnik Sveta Zveze ŠKIS;
·        svetnika Sveta ŠOLS;

Volilni postopek prične teči v sredo, 11. 12. 2020, in traja štirinajst (14) dni. V tem času morajo vsi kandidati kandidaturo priporočeno poslati na naslov Kluba študentov Kranj najkasneje do vključno petka, 25. 12. 2020.

Kandidatura mora vsebovati:
·        ime in priimek kandidata;
·        naslov stalnega prebivališča;
·        datum in kraj rojstva kandidata;
·        telefonsko številko;
·        letnik in smer študija;
·        potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu;
·        številko kandidatove članske izkaznice;
·        podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka;
·        lastnoročni podpis kandidata.