O klubu

Izredna letna Skupščina Kluba študentov Kranj

Upravni odbor Kluba študentov Kranj v skladu s 26. členom Statuta Kluba študentov Kranj sklicuje izredno letno Skupščino Kluba študentov Kranj, ki bo potekala v soboto, 23. 6. 2018, ob 12.00 v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

Člani, ki želijo glasovati na redni letni Skupščini Kluba študentov Kranj, morajo osebno potrditi svojo udeležbo  (ime, priimek in članska številka) na Info točki Kluba študentov Kranj, Slovenski trg 5, Kranj, po pošti ali po elektronski  pošti skupscina@ksk.si najmanj tri (3) dni pred Skupščino.

 

Dnevni red skupščine:
1. Potrditev dnevnega reda,
2. Izvolitev Delovnega predsedstva in Volilne komisije,
3. Potrditev zapisnika prejšnje redne letne Skupščine KŠK,
4. Poročila o delovanju KŠK v preteklem letu,
5. Volitve v organe Kluba študentov Kranj,
6. Volitve svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS,
6. Smernice dela KŠK v prihodnosti,
7. Razno.

 

Seznam kandidatov:
Za vodjo resorja Kultura: Rok Artiček
Za vodjo resorja Šport: Alen Kočar
Za vodjo resorja Odnosi z javnostmi: Maša Trilar