Info točka

Tečaj VHF GMDSS postaj (+izpit + pripomočki)

Cena

120 EUR

Prijave

Na KŠK Info točki

Tečaj za VHF GMDSS postajo poteka v skupinah od 10 do 20 tečajnikov ter obsega predavanja ter delo na VHF GMDSS simulatorju. Tekom tečaja se tečajnik spozna z osnovami radijske komunikacije na plovilu, ter varnostnimi sistemi v sklopu GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Predavanja se izvajajo ob petkih, s pričetkom ob 17.00. Tečaj obsega naslednje teme, predpisane s strani Uprave za pomorstvo:
• pravila o radijski službi,
• osnove radiotelefonije,
• delo na VHF GMDSS simulatorju.
MOŽNI TERMINI: