O klubu

Volilni postopek za svetnika Sveta ŠOLS in svetnika Sveta Zveze ŠKIS

Upravni odbor KŠK v skladu s sklepom 2019/10kor-1, sprejetim na 10. korespondenčni seji, skicuje volitve svetnika Sveta Zveze Škis in svetnika Sveta Šols, ki bodo potekale 30. 11. 2019, ob 16h v prostorih MC Brežice ( Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice). Volilni postopek prične teči 9. 11. 2019, in traja enaindvajset (21) dni. Vsi kandidati morajo kandidaturo priporočeno poslati na naslov Kluba študentov Kranj najkasneje do vključno sobote, 16. 11. 2019.

Kandidat za svetnika mora v kandidaturi navesti funkcijo, na katero želi kandidirati. Navesti mora eno od naslednjih funkcij:

svetnik Sveta Zveze ŠKIS;
svetnika Sveta ŠOLS;

 

Kandidatura mora vsebovati:

ime in priimek kandidata;
naslov stalnega prebivališča;
datum in kraj rojstva kandidata;
telefonsko številko;
letnik in smer študija;
potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu;
številko kandidatove članske izkaznice;
podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka;
lastoročni podpis kandidata.