www.ksk.si / O Klubu
Bližnjice

Dijaški zbor Kluba študentov Kranj

UO KŠK v skladu z akti Kluba študentov Kranj razpisuje Dijaški Zbor Kluba študentov Kranj, ki bo potekal v četrtek, 26. 10. 2017, ob 18. uri na Gimnaziji Kranj.

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev Delovnega predsedstva
3. Potrditev zapisnika prejšnje redne seje Dijaškega zbora
4. Poročilo o delu v preteklem letu
5. Volitve
6. Smernice dela Dijaškega odbora Kluba študentov Kranj
7. Razno

Na Dijaški zbor se člani dijaki Kluba študentov Kranj lahko prijavijo preko elektronskega naslova skupscina@ksk.si najkasneje do ponedeljka, 23. 10. 2017.